Ogłoszenie wszczynające postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

  1. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Kwestionariusz
  3. Klauzula Informacyjna – Nabór na Członka Zarządu – RODO
  4. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie
  5. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta weryfikacyjna
  6. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Arkusz oceny indywidualnej kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu
  7. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Arkusz oceny zbiorczej kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu
  8. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego