Aktualności

Główna Aktualności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Aktualności

Ogłoszenie o uruchomieniu dodatkowego otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza dodatkowy otwarty…

Czytaj więcej

Komunikat o przedłużeniu realizacji Projektu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO…

Czytaj więcej

Ogłoszenie kolejnego naboru: IX runda naboru wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dobry Biznes”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza IX Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” . Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 30.11.2022r. do 06.12.2022r. Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na…

Czytaj więcej

Zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Dobry Biznes”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  ogłaszamy w dniu dzisiejszym zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych. W ramach naboru od dnia 16.11.2022 wpłynęło łącznie do dnia 17.11.2022 sześć formularzy rekrutacyjnych, tym samym wskazana liczba  dwukrotnie  przekroczyła…

Czytaj więcej

Aktualizacja wykazu ekspertów w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21

Eksperci zewnętrzni uprawnieni są do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Projektu.Wykaz został zaktualizowany dniu 15 listopada 2022 roku.Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ.Informacje o Projekcie…

Czytaj więcej

Projekt DOBRY BIZNES-Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w XI naborze .

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów –lista zatwierdzona w dniu 04.11.2022. Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w XI naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów . Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów…

Czytaj więcej

Szkolenie pn. „Sprzedawaj treścią – o strategii w content marketingu”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. wspólnie z  Firmy Jutra zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Sprzedawaj treścią – o strategii w content marketingu” Termin szkolenia: 25.11.2022 w godzinach 11:00-12:30 Miejsce: szkolenie on-line Rejestracja: do 23 listopada 2022r. Cel szkolenia: Szkolenie kierowane jest…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu SWO

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 07 listopada 2022 r. o godz. 11:00 dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów…

Czytaj więcej

Bezpłatne webinarium: „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców”

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na: bezpłatne webinarium: „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, wsparcie ośrodka Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców” WTOREK 29.11.2022 Godzina 10:00 - 12:00 Miejsce: szkolenie on-line, Platforma Zoom…

Czytaj więcej

VII nabór do projektu SWO (województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)

Od 25 października 2022 r. od godz. 12.00 do 15 listopada 2022 r. do godz. 12.00. rekrutujemy do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie…

Czytaj więcej