PL EN

Deklaracja kierownictwa

Realizujemy usługi zgodnie z oczekiwaniami Klientów, zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz zgodnie ze Standaryzacją Ośrodków Krajowego Systemu Usług. Nasze usługi wzmacniają zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do samodzielnego rozwoju a także podnoszą ich innowacyjność.

Konsekwentne stosowanie procedur we wszystkich procesach sprawia, że nasze usługi są planowane, ich realizacja jest nadzorowana, a to przyczynia się do spełniania wszystkich wymagań naszych Klientów.

Zadania, kompetencje i odpowiedzialności zawarte w Księdze Jakości oraz w procedurach SZJ obowiązują pracowników DARR S.A, którzy są zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić i osiągnąć wytyczone cele jakościowe.

Pracownicy DARR S.A. sporządzają, właściwie stosują oraz doskonalą dokumentację związaną z Systemem Zarządzania Jakością.

Efektywne i właściwe funkcjonowanie poszczególnych procesów weryfikowane jest poprzez monitorowanie danych wejściowych i wyjściowych procesów, audity wewnętrzne i okresowe przeglądy. Permanentne analizowanie danych ułatwia ciągłe doskonalenie, a zapewnienie niezbędnych zasobów służy właściwemu funkcjonowaniu SZJ.

Szczawno Zdrój, dnia 06.05.2010 r.

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Prezes Zarządu

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry