Usługi doradcze

Usługi doradcze

Od 30 lat świadczymy usługi doradcze oraz posiadamy wielowymiarowe doświadczone w tym zakresie.

Zakres świadczonych usług:

 • opracowywanie modeli biznesowych, strategii rozwoju i nowych produktów
 • kojarzenie partnerów biznesowych, asysta w nawiązywaniu relacji międzynarodowych oraz relacji biznes-nauka
 • analiza potencjału rynków docelowych, w tym zagranicznych
 • przygotowywanie planów restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • analiza luk kompetencyjnych w przedsiębiorstwach i usługi rozwojowe skierowane na budowanie potencjału zasobów ludzkich
 • doradztwo w zakresie obsługi inwestorskiej: analiza i wsparcie w zarządzaniu ryzykiem, organizacja rekrutacji, oceny i selekcji innowacyjnych pomysłów biznesowych
 • wsparcie inwestycyjne: prowadzenie badań i analiz strategicznych, definiowanie korzyści społeczno-ekonomicznych inwestycji, wsparcie dotyczące lokalizacji inwestycji
 • organizacja krajowych i zagranicznych misji gospodarczych/wizyt studyjnych
 • wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodne z normami ISO

W ramach realizacji usług zapewniamy:

 • Stabilność i ciągłość współpracy
 • Wykwalifikowany i doświadczony zespół doradców i konsultantów
 • Indywidualne/dedykowane ustalenia dotyczące współpracy

 

Podmioty zainteresowane poznaniem szczegółowej oferty i warunków współpracy zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:
Marek Urbański 
marek.urbanski@darr.pl
tel.: +48 74 64 80 447