Pozyskiwanie dofinansowania

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwanie dofinansowania

Od 30 lat świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych z różnych programów wsparcia, w tym ze środków unijnych. Posiadamy wiedzę i umiejętności eksperckie w dziedzinie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami finansującymi.

Zakres świadczonych usług:

  • Doradztwo w zakresie poszukiwania dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć
  • Wsparcie w spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów projektowych, w tym pozyskaniu partnerów
  • Rozliczenie projektów w ramach otrzymanego dofinansowania
  • Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie
  • Koordynowanie, administrowanie, ewaluacja projektów w ramach otrzymanego dofinansowania

W ramach realizacji usług zapewniamy:

  • Stabilność i ciągłość współpracy
  • Wykwalifikowany i doświadczony zespół doradców
  • Indywidualne/dedykowane ustalenia dotyczące współpracy

 

Przedsiębiorców zainteresowanych poznaniem szczegółowej oferty i warunków współpracy zapraszamy do kontaktu bezpośredniego:
Agata Rynkiewicz 
agata.rynkiewicz@darr.pl 
tel.: +48 74 64 80 448