W Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (DARR SA) funkcjonuje System Zarządzania Jakością (SZJ) wdrożony w 2004 r. i certyfikowany pod kątem zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015.