Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich

Wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych na stronie internetowej www.darr.pl przysługują Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Strona internetowa www.darr.pl podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Bez uprzedniej zgody DARR S.A. elementy zamieszczone na stronie www.darr.pl, w szczególności teksty, grafika, zdjęcia, filmy, nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, drukowane, zapisywane, zmieniane czy udostępniane osobom trzecim.

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.darr.pl jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych na stronie www.darr.pl w sposób niezgodny z zasadami określonymi powyżej stanowi naruszenie praw DARR S.A. i będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

DARR S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www.darr.pl były prawdziwe, rzetelne i aktualne. Informacje dostępne na stronie www.darr.pl zostały opracowane w dobrej wierze, w sposób rzetelny i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Jednocześnie DARR S.A. wyklucza możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek wykorzystania treści zawartych na stronie www.darr.pl.

Marka i logo Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są chronione prawem i nie mogą być bez jej zgody używane.

W celu uzyskania zgody na korzystanie z materiałów udostępnionych na stronie www.darr.pl, prosimy o kontakt mailowy.