Wyniki w naborach do projektów

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Wyniki w naborach do projektów
Projekt DOBRY BIZNES-Zakończono ocenę biznesplanów…

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów –lista zatwierdzona w dniu 04.11.2022.…

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU II

Zakończenie drugiego naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu…

I Runda naboru do projektu „Dobry Biznes”…

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków. (więcej…)

Dobry Biznes

01.09.2022Szanowni Państwo,Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w…

Wyniki Oceny Wniosków dot. II naboru…

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot.…

Wyniki III Rundy naboru „Wsparcie…

Informujemy, iż z dniem 06.12.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach…

Wyniki konkursu plastycznego „EKOlogiczni w szkole”.

Konkurs był skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz…

Wyniki konkursu: Kampania Społeczna –…

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu…

Wyniki konkursu: Kampania Społeczna –…

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu…

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: KAMPANIA SPOŁECZNA…

Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół średnich z terenu woj.…

Wyniki konkursu plastycznego „SaveEnergy”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z…