Witamy na stronie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
OFERTA

Wspieramy przedsiębiorców
na każdym etapie rozwoju

Zależy nam na Twoim wzroście

O NAS

DARR S.A. w liczbach

łączna wartość wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorcom, instytucjom, samorządom i uczestnikom rynku pracy

liczba projektów wsparcia realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i krajowych

liczba zrealizowanych na Dolnym Śląsku przedsięwzięć infrastrukturalnych korzystających z dotacji udzielonych przez DARR S.A.

liczba przedsiębiorców i instytucji, którym DARR S.A. udzieliła dotacji na przedsięwzięcia rozwojowe

liczba podmiotów, którym DARR S.A. udzieliła pomocy de minimis na łączną kwotę 17,2 mln zł

liczba usług doradczych zrealizowanych na rzecz dolnośląskich przedsiębiorców

liczba zrealizowanych przez DARR S.A. usług informacyjnych

liczba bezrobotnych, objętych przez DARR S.A. działaniami aktywizacyjnymi, wspierającymi powrót do zatrudnienia

liczba utworzonych miejsc pracy w projektach realizowanych przez DARR S.A.

liczba zrealizowanych inicjatyw w zakresie kreowania innowacji technologicznych i działalności badawczo-rozwojowej
NAJNOWSZE INFORMACJE Z DARR

Aktualności

Ogłoszenie o uruchomieniu dodatkowego otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu…

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju…

Komunikat o przedłużeniu realizacji Projektu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner…

Zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Dobry Biznes”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA…

Aktualizacja wykazu ekspertów w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21

Eksperci zewnętrzni uprawnieni są do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych…

Projekt DOBRY BIZNES-Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w XI naborze .

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów –lista zatwierdzona w dniu 04.11.2022.…

Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2.
  2. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Szczegóły znajdują się w dokumentach: Klauzula informacyjna oraz Polityka prywatności.

  Najważniejsze informacje kontaktowe do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

  Zadzwoń

  +48 74 648 04 00

  Napisz e-mail

  darr@darr.pl

  Godziny pracy

  Pon-pt: 7:30–15:30