Projekty wsparcia

Kompetencje dla sektora telekomunikacji.

Dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa 80% - TELEKOMUNIKACJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO WSPARCIE DLA…

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć, skupiająca ponad 600…

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

Informacje o projekcieProjekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” nr POWR.02.21.00-00-R112/21 realizowany…

Dobry Biznes

01.09.2022Szanowni Państwo,Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w…

System Wczesnego Ostrzegania

W ramach projektu SWO oferowane jest wsparcie szkoleniowe, doradcze i…

Nowe Kwalifikacje Szansą na Zatrudnienie

projekt nr RPDS.10.04.01-02-0020/17 Od 5 sierpnia 2019 roku w związku…