Informacje rejestrowe

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, przy ul. Szczawieńskiej 2 została utworzona w 1991 roku, w celu wspierania społecznej i ekonomicznej transformacji regionu Wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043944 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Numer REGON: 890004750

Numer NIP: 886-000-34-33

Kapitał zakładowy, wynoszący obecnie 9.470.000 zł, został zebrany w drodze dziewięciu niepublicznych emisji akcji.

Akcjonariuszami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. są:

 • Gmina Szczawno – Zdrój, której udział w kapitale zakładowym DARR S.A. wynosi 54,562%,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 37,772% kapitału zakładowego,
 • Gmina Wałbrzych – 4,329%,
 • Inwestorzy prywatni – 1,943%
 • 17 gmin regionu Wałbrzyskiego – 1,394%.

Zarząd DARR S.A.

 • Michał Bobowiec – Prezes Zarządu
 • Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza DARR S.A.

 • Bogumił Gwoździk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Izabela Woronowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Jerzy Świteńki – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Marek Żegnałek – Członek Rady Nadzorczej