Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  ogłaszamy w dniu dzisiejszym zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych.

W ramach naboru od dnia 16.11.2022 wpłynęło łącznie do dnia 17.11.2022 sześć formularzy rekrutacyjnych, tym samym wskazana liczba  dwukrotnie  przekroczyła planowany nabór ogłoszony w dniu 03.11.2022 r. ( nabór 3 formularzy). Procedura zgodna z zapisem z Regulaminu  o brzmieniu” ..W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu – DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy…”

W związku z powyższym : Termin zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych  dla VI naboru rekrutacyjnego to dzień  18.11.2022 r. 

Informujemy również,  że rekrutacja do projektu została już zamknięta i nie będzie już wznawiana .

Więcej o projekcie  www.dobrybiznes.darr.pl