Eksperci zewnętrzni uprawnieni są do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Projektu.

Wykaz został zaktualizowany dniu 15 listopada 2022 roku.

Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ.

Informacje o Projekcie są dostępne TUTAJ (adres: https://dolnoslaskibon.pl/)

BON NA INNOWACJE 2022-2023„
NUMER PROJEKTU: RPDS.01.02.01-02-0002/21
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH DZIAŁANIA 1.2C REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020