Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza IX Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” . Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 30.11.2022r. do 06.12.2022r.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNESnr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL