Ogłoszenie wszczynające postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju.

  1. Ogłoszenie postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu DARR II
  2. Załącznik 1 do Ogłoszenia Kwestionariusz – Prezes Zarządu DARR II (PDF)
  3. Załącznik 1 do Ogłoszenia Kwestionariusz – Prezes Zarządu DARR II (WORD)
  4. Załącznik do Kwestionariusza – Klauzula informacyjna II
  5. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego – Prezes Zarządu DARR II
  6. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o zachowaniu poufności II
  7. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta weryfikacyjna kandydata II
  8. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Arkusz oceny indywidualnej kandydata II
  9. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Arkusz oceny zbiorczej kandydata II