Informujemy, że Rada Nadzorcza podejmując w dniu 7 października 2021 r. uchwałę nr 18/2021 postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu DARR S.A. wobec braku zgłoszeń podlegających zakwalifikowaniu do dalszych etapów postępowania.