Konkurs skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu woj. dolnośląskiego.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „EKOlogiczni w szkole”.Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Przedmiotem w konkursie jest stworzenie projektu naklejek ściennych nawiązujących do propagowania efektywności energetycznej. Projekty naklejek winny nawiązywać do haseł: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” oraz „Oszczędzaj ciepło”.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana za pomocą dowolnego, komputerowego programu graficznego w min. rozdzielczości 300 dpi oraz przestrzeni barwnej CMYK,

b) praca musi zostać opatrzona tytułem,

c) praca musi zostać zapisana w formatach PDF lub JPG,

e) praca w układzie pionowym lub poziomym o wymiarach 10 x 10 cm.

Konkurs jest prowadzony w terminie 18.10.2021 – 07.11.2021.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl