Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem regulacji szczególnych w związku ze stanem epidemii wirusa COVID -19”, które odbędzie się w dniu 19 października 2021r. w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem regulacji szczególnych w związku ze stanem epidemii wirusa COVID -19”! Szkolenie odbędzie się w dniu 19 października 2021 w godz. 09:30-14:00 w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park w Szczawnie-Zdroju.   

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji, Filipin. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę także z zakresu podatków i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach odnoszących się do tematyki zatrudniania cudzoziemców.

Program szkolenia: TUTAJ

Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Żak z firmy „ŻAK LEGAL SUPPORT OFFICE”, prawnik – specjalista ds. prawa gospodarczego, od wielu lat specjalizujący się w tematyce transgranicznego świadczenia usług, delegowania pracowników, współpracy zagranicznej przedsiębiorstw oraz w zakresie prawa gospodarczego.

Termin szkolenia: 19.10.2021r. w godz. 09:30-14:00

Miejsce szkolenia: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park w Szczawnie-Zdroju, sala A 001.

Aby uczestniczyć w szkoleniu prosimy o wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go w formie skanu na adres: aleksandra.kucharska@darr.pl  oraz een@darr.pl do dnia 13 października 2021r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług szkoleniowych prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem projektu Enterprise Europe Network

Klauzulą informacyjną RODO

 

Kontakt:

Aleksandra Kucharska

aleksandra.kucharska@darr.pl

Tel. 74 64 80 423

 

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Ramowej Umowy o Współpracy nr 649511 z dnia 8 stycznia 2015 roku oraz budżetu państwa na podstawie umowy ramowej nr EEN/WP/06/2015 z dnia 3 listopada 2015r.