Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów –lista zatwierdzona w dniu 04.11.2022. Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w XI naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów . Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego. Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Więcej na stronie  www.dobrybiznes.darr.pl

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 14.11.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie : Monika Starzyk 607731800 email: monika.starzyk@darr.pl

NABÓR BIZNESPLANÓW  NR XI LISTA ZATWIERDZONA 04.11.2022

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Lp.Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika ProjektuLiczba uzyskanych punktówocena pozytywna/ negatywnaUwagi
1171/5/DB/202293,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
2161/4/DB/202293,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
3141/4/DB/202292pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
465/1/DB/2022/88,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
566/1/DB/202288,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
667/1/DB/202286pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
7149/4/DB/202281,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
8180/4/DB/202279pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
9151/4/DB/202276,5pozytywnaprzyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil: dobrybiznes@darr.plmonika.starzyk@darr.pl