Czy Twoje przedsiębiorstwo odczuło negatywne skutki zakłócenia łańcucha dostaw podczas pandemii Covid-19?

Zapraszamy do wyrażania opinii. Kolejny raz chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy tworzeniu regulacji prawnych przyjaznych MŚP. Tym razem wspieramy Komisję Europejską w zbieraniu opinii wśród przedsiębiorców na temat zakłóceń w łańcuchu dostaw w Europie spowodowanych przez COVID-19.

Pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa doprowadziła do niespotykanego światowego spowolnienia gospodarczego. Celem niniejszego kwestionariusza jest szybkie zebranie informacji, które pomogą Komisji Europejskiej w skalibrowaniu jej polityki na rzecz ożywienia gospodarki. Zebrane odpowiedzi będą bardziej szczegółowo wykorzystywane przez funkcję wczesnego ostrzegania utworzoną przez Komisję Europejską, której celem jest rozwiązanie problemów europejskich przedsiębiorstw związanych z łańcuchem dostaw.
Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmuje mniej niż 10 minut.
Opinia każdego MŚP jest dla nas niezwykle cenna, dlatego liczmy na Państwa zaangażowanie!
Aby wziąć udział w badaniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza
Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na adres tomasz.charkot@darr.pl
Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30.11.2020
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu i wypełnienie kwestionariusza!
Przed wypełnieniem kwestionariusza prosimy o zapoznanie się z: