Konkurs skierowany był do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu woj. dolnośląskiego.

W dniu 20 października 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pn. „SaveEnergy” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”.

Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac w określonych technikach

– opracowanie werdyktu końcowego

Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– estetyka wykonania.

III. Celem Konkursu pn. „SaveEnergy” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. W terminie 01-17.10.2021 na Konkurs pn. „SaveEnergy” nadesłane zostały 64 prace z 15 placówek oświatowych.

V. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce i 3 wyróżnienia:

Klaudia Szczypek – I nagroda (Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach)

Emilia Sawka – II nagroda (Szkoła Podstawowa w Gromadce)

Joanna Adamek – III nagroda (Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu)

Natalia Suchomska – Wyróżnienie (ZSP nr 3 w Wałbrzychu)

Eliza Długoszewska – Wyróżnienie (PSP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu)

Karina Gajewska – Wyróżnienie (Szkoła Podstawowa w Zarębie)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych i kreatywnych prac plastycznych, które można obejrzeć na  WIRTUALNEJ WYSTAWIE.

 

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego