Konkurs był skierowany do uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu woj. dolnośląskiego.

W dniu 15 listopada 2021r. w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu plastycznego pn. „EKOlogiczni w szkole” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”.

I. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac

– opracowanie werdyktu końcowego

II. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu.

III. Celem konkursu było zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie

racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym

wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. W terminie 18.10 – 07.11.2021 na Konkurs pn. „EKOlogiczni w szkole” nadesłane zostały 23 prace z 10 placówek oświatowych.

V. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

Katarzyna Jokiel – I nagroda (Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie)

Amelia Chaszczewicz – II nagroda (PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)

Michał Kurek – III nagroda (PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych i kreatywnych prac plastycznych!!!

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego