Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu woj. dolnośląskiego.

W dniu 13 listopada 2021r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu pn. „Kampania Społeczna – Radio” realizowanego w ramach  zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji: Tomasz Pająk – pracownik DARR SA
  2. Członek Komisji: Karolina Sobocińska – pracownik DARR SA
  3. Członek Komisji: Aleksandra Szczepaniak – ekspert ds. wystąpień publicznych, WeDo Academy

I. Zadaniem Komisji Konkursowej było:

– ocena nadesłanych prac w określonych technikach

– opracowanie werdyktu końcowego

II. Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

– spójność pomysłu z tematem konkursu,

– oryginalność pomysłu,

– czytelność przekazu,

– realność wykonania spotu w warunkach studyjnych.

III. Celem Konkursu pn. „Kampania Społeczna – Radio” było zwiększenie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

IV. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji Konkursowej przyznano I, II, III miejsce:

 

I nagroda (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego – Wałbrzych): Lena Janus, Bartosz Gąsiorowski, Adam Gąsiorowski – 104 pkt

II nagroda (Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznego im. S. Wyspiańskiego – Jelenia Góra): Wiktoria Łuczak, Natalia Wilczyńska, Jakub Maresz – 98 pkt

III nagroda (Szkoła Podstawowa „Zielona Szkoła” – Lubin): Dominik Konieczny, Malina Lerch, Natan Wołowski-Witkowicz  – 97 pkt