Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Zarządzanie w IT – metodyki zwinne (techniki Agile)”

Termin szkolenia: 13.04.2023 w godz. 16:00 – 21:00

Miejsce: szkolenie stacjonarne / Budynek Inkubatora inQube (Uniwersytet Ekonomiczny), ul. Wielka 64, Wrocław.

Celem szkolenia jest poznanie podejścia zwinnego w zarządzaniu produktem. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie benefity dla organizacji może mieć wykorzystanie metodyki Agile i zdobędą wiedzę na temat procesu iteracyjnego tworzenia przyrostu z wykorzystaniem frameworku Scrum. Dodatkowo, szkolenie ma na celu w praktyczny sposób pokazać proces definiowania wartości biznesowej oraz priorytetyzacji wymagań.

Cele szczegółowe szkolenia:

– Zrozumienie podstaw Agile Management.

– Zrozumienie filozofii, zasad, procesów, ról i dokumentacji wymaganej w zwinnym programie – w porównaniu z „tradycyjnym” programem.

– Poznanie cyklu życia programu prowadzonego zgodnie z Agile.

– Poznanie różnic w podejściach do włączania zwinnych i tradycyjnych projektów.

– Nabycie umiejętności praktycznych w definiowaniu i rozumieniu zarządzania w IT.

Wydarzenie skierowane do pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP, w szczególności z województwa dolnośląskiego oraz do osób mających wpływ na rozwój produktu w organizacji / firmie, kadra managerska średniego i wyższego szczebla.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 07.04.2023 na adres: szkolenia@darr.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Mając na uwadze środowisko naturalne dopuszczamy możliwość przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej bez potrzeby drukowania i podpisania formularza – wystarczy wypełnić i odesłać w formie doc lub PDF.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Organizator zapewnia obiad oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Pająk

e-mail: tomasz.pajak@darr.pl

tel. 74 64-80-445

Agnieszka Wender

e-mail: agnieszka.wender@darr.pl

tel.: 74 64-80-437