Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – główne założenia i możliwości finansowania”

Termin szkolenia: 14.03.2023r

Miejsce: szkolenie stacjonarne we Wrocławiu. Hotel Ibis Style – plac Konstytucji 3 Maja 3

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie głównych założeń i możliwości finansowania w programie FENG 2021-2027. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo jakie konkursy planowane są w najbliższym okresie, jakie rodzaju projektu będą finansowane, jaki jest poziom wkładu własnego czy m.in. jakie są kryteria wyboru wniosków.  

Program szkolenia:

  • FENG 2021-2027 – cele nadrzędne, wyzwania, budżet, najważniejsze zmiany;
  • FENG 2021-2027 – opis priorytetów, poziomy wsparcia, kryteria kwalifikowalności, dotacja warunkowa;
  • FENG 2021-2027 – Ścieżka SMART, harmonogram naborów na 2023r

Wydarzenie skierowane do  pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP, w szczególności z województwa dolnośląskiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 09.03.2023  na adres: szkolenia@darr.pl

Formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY

– Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwy kawowe –

Szczegółowych informacji udzielają:

Tomasz Pająk

e-mail: tomasz.pajak@darr.pl

tel. 74 64-80-445


Agnieszka Wender

e-mail: agnieszka.wender@darr.pl

tel.: 74 64-80-437