Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Dobry Biznes”.

Informujemy, iż osoby  w wieku do 30 roku życia, zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa dolnośląskiego zainteresowane  założeniem  własnej działalności gospodarczej poprzez otrzymanie wsparcia  w kwocie do 38 tys zł. w ramach udziału w projekcie „DOBRY BIZNES ” , mogą składać w terminie 14.02.2022r.  –  04.03.2022r.  Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej 1 edycji  rekrutacji do ww. projektu. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno – Zdrój oraz na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 1 edycja naboru

  1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
  2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r. (14 dni roboczych)

  1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.03.2022 r.
  2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.03.2022 r.
  3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.03.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu – LISTY RANKINGOWE –  do dnia 14.03.2022 r.