Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 19.111.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną
i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach III Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.