Celem Projektu było utworzenie i powszechne udostępnienie on-line platformy informacyjnej (portalu internetowego), będącego formą META INFORMACJI, który będzie usystematyzowaniem i prezentacją działań innowacyjnych w regionie oraz poprzez jej połączenie z podobnymi systemami w kraju i za granicą, jak na przykład Innovating Regions in Europe – ułatwi dostęp do informacji na temat najlepszych praktyk we wdrażaniu RSI – Regionalnych Strategii Innowacyjnych w Unii Europejskiej.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe 01.07.2005r. – 31.12.2007r.

DARR S.A. była koordynatorem projektu. Partner w projekcie to Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

www.dolnyslask-innowacje.eu