Celem Projektu bylo propagowanie polityki i inicjatyw europejskich wspierających firmy małe i średnie (MŚP) poprzez udzielanie informacji, świadczenie usług doradczych, uczestniczenie w kampaniach promocyjnych, organizowanych przez Komisję Europejską oraz rozwijanie współpracy z lokalnymi partnerami i mediami.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe: 01.08.1999r. – 31.12.2007r.

Przedsięwzięcie było finansowane odpowiednio na mocy
* decyzji Rady 97/15/WE z dnia 9 grudnia 1996 w sprawie Trzeciego Wieloletniego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Unii Europejskiej (1997-2000)
* decyzji 2000/819/EC Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2000 roku dotyczącej Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2001~2005