PL EN

Informacja dla Akcjonariuszy.

1 lipca 2020

W dniu 25 czerwca 2020 r., stosownie do przepisu Art. 1 pkt.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.3281 § 5 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie-Zdroju powzięło uchwałę nr 15/2020, w której wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną – Biuro Maklerskie jako podmiot, któremu DARR S.A powierzy zadanie utworzenia oraz prowadzenia rejestru Akcjonariuszy DARR S.A.

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry