Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 – Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
 • Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
 • Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
 • Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:

 • Toskania (Włochy)
 • West Midlands (Wielka Brytania)
 • Dolny Śląsk (Polska)
 • Saksonia-Anhalt (Niemcy)
 • Västra Götaland (Szwecja)
 • Braszów (Rumunia)

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

W ramach projektu przewiduje się realizację subprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie. Zatwierdzone subprojekty poświęcone są następującym zakresom tematycznym (priorytetom):

 • Finansowanie firm typu start-up i spin-off
 • Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
 • Strategie internacjonalizacji
 • Inicjatywy klastrowe
 • Inkubatory oraz Parki Technologiczne
 • Eco-innowacje

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się dwa subprojekty przygotowane przez partnerstwa, w skład których weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • Science Park Without Walls (SPWW),
 • Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation (KNOW-ECO)