Szanowni Państwo,

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/4/2022 dot. eksperckiej oceny „Biznesplanów” realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków.

W celu złożenia oferty, należy w terminie do 20.06.2022 r. (do godz. 14.00):

  • przesłać drogą mailową na adres dobrybiznes@darr.pl lub
  • dostarczyć do siedziby DARR S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy Wykonawcy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków wraz z CV i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków
  2. Formularz ofertowy Wykonawcy

W przypadku wyboru przesłania oferty drogą mailową, „Formularz ofertowy Wykonawcy” należy dostarczyć w oryginale do siedziby DARR S.A. najpóźniej w dniu podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia dot. Eksperta niezależnego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Mariola Stanisławczyk, tel. 665 119 123, e-mail dobrybiznes@darr.pl