Uprzejmie informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zainicjowane przez Radę Nadzorczą w  dniu 8 października 2021 r. zostało zakończone 29 października 2021 r.

W wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego w dniu 29 października 2021 r. Rada Nadzorcza DARR S.A. podjęła Uchwałę nr 21/2021 powołując Pana Michała Bobowca na stanowisko Prezesa Zarządu DARR S.A. z dniem 15 listopada 2021 r.