Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. II naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego

Lista osób odrzuconych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów