Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. I naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Wyniki I naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Dobry Biznes.