Politechnika Wrocławska zaprasza przedsiębiorców i instytucje, które są zainteresowane rozwiązaniem problemów, na które napotykają w takich w obszarach jak: IT, Automatyka, Robotyka, Elektronika i pokrewne.

W ramach współpracy będą realizowane „Projekty Zespołowe”, oparta na trójstronnej współdziałaniu: grup studenckich, pracowników Politechniki Wrocławskiej i otoczenia biznesowego uczelni.

„Projekty zespołowe” będą miały wymiar praktyczny poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw w przygotowanie i prowadzenie projektów studenckich poprzez definiowanie tematów, udzielanie konsultacji, wspólny nadzór merytoryczny i udział w zajęciach oraz wsparcie organizacji całej inicjatywy.

Każdy „Projekt Zespołowy” jest skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu zgłoszonego przez przedsiębiorcę.

Politechnika Wrocławska angażuje w każdy „Projekt zespołowy” 3-5 osób, w tym studentów 3 roku studiów inżynierskich, będących około 9 miesięcy przed końcem studiów oraz opiekuna merytorycznego, który pomoże doprecyzować temat pracy oraz wspierać merytorycznie będzie studentów.

Okres współpracy to 4 miesiące (marzec – czerwiec) po około 8-10 h miesięcznie (w tym spotkania zdalne).

Współpraca w ramach „Projektów Zespołowych” zostanie podsumowana na konferencji w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Będzie to jednodniowe wydarzenie, w czasie którego zaprezentowane zostaną najlepsze z projektów  zespołowych. Konferencja obejmie zarówno prezentacje plenarne, jak i praktyczne, w czasie których istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z autorami projektów i zapoznania się ze szczegółami ich realizacji. Dzięki tej formie, konferencja będzie wyjątkową inicjatywą dającą uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z dużą grupą studentów zaangażowanych w różnego rodzaju projekty. Konferencja to niepowtarzalna okazja do poznania szerokiego spektrum podejmowanych tematów a także do nawiązania kontaktów z potencjalnymi przyszłymi pracownikami i pracodawcami.

Udział przedsiębiorstw w projekcie jest bezpłatny. Można zgłosić kilka projektów. Można także ufundować drobne nagrody za prace studentów (najlepsze, wyróżnione).

Więcej informacji: https://kpz.pwr.edu.pl/blog/

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu

Formularz zgłoszeniowy

 

Terminy:

19 lutego 2021 – rejestracja propozycji tematów projektów – ostateczny termin

2 marca – 22 czerwca 2021 – realizacja projektów

28 czerwca 2021 – Konferencja Projektów Zespołowych – podsumowanie projektów

 

Kontakt:

Maciej Nikodem

E-mail: maciej.nikodem@pwr.edu.pl

Tel. 71 320 27 52

 

Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki

Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

E-mail: kpz@pwr.edu.pl

www: http://kpz.pwr.edu.pl

 

Oprac. DARR S.A.