Konkurs skierowany do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu woj. dolnośląskiego.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator zadania publicznego pn. „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, z wielką przyjemnością zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „SaveEnergy”.

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka),

b) praca musi zostać opatrzona tytułem (na odwrocie),

c) praca musi zostać wykonana na papierze technicznym wyłącznie w formacie 30 cm x 42 cm (A3),

d) praca w formie płaskiej (nie przestrzennej, bez użycia materiałów sypkich),

e) praca w układzie pionowym lub poziomym,

f) wyklucza się użycie grafiki komputerowej.

Konkurs jest prowadzony w terminie 01.10.2021 – 17.10.2021.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin oraz Załącznik nr 1 do RegulaminuZałącznik nr 2 do Regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Tomasz Pająk
Tel.: 74 648 04 37, 74 648 04 45,
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl , tomasz.pajak@darr.pl