W ramach projektu „Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk”, zrealizowano 20 warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych Dolnego Śląska.

Warsztaty z zakresu efektywności energetycznej realizowane były w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu „Energetycznie Efektywniejszy Dolny Śląsk”, realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.). Warsztaty odbyły się w 20 wybranych szkołach Dolnego Śląska. Do udziału w projekcie zaproszono głównie szkoły z gmin wiejskich lub miejskich do 20 tysięcy mieszkańców oraz takie w których nie prowadzone były dotychczas kampanie prośrodowiskowe wśród dzieci.

Celem warsztatów było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z różnymi aspektami efektywności energetycznej. Inicjatorem warsztatów i autorem metodologii jest Pan Tomasz Pająk, który jest Specjalistą ds. Inicjatyw Gospodarczych w DARR S.A. Pan Tomasz od prawie 10 lat zajmuje się promowaniem wiedzy dotyczącej zmian klimatu wśród uczniów, studentów, pracowników naukowych oraz młodych firm.

Warsztaty podzielone zostały na 4 części poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Przyczyny zmian klimatu
  2. Skutki zmian klimatu
  3. Rozwiązania
  4. Efektywność energetyczna

W trakcie warsztatów uczniowie poznawali nie tylko teoretyczne aspekty takich kwestii jak pogoda/klimat, efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska pogodowe, paliwa kopalne czy SMOG, ale również samodzielnie ćwiczyli myślenie przyczynowo-skutkowe na przykładzie negatywnych skutków zmian klimatycznych, uczyli rozpoznawać się etykiety energetyczne znajdujące się na urządzeniach elektrycznych oraz analizowali przekroje budynków wyszukując elementy konstrukcyjne i wyposażenia – wpływające na efektywność energetyczną obiektów.

Warsztaty w liczbie 40 godzin lekcyjnych odbyły się w następujących szkołach:

– Szkoła Podstawowa im. M. Krasickiej w Węglińcu

– PSP im. J. Korczaka w Jugowicach

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Szklarskiej Porębie

– Szkoła Podstawowa w Jeżowie Sudeckim

– Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu

– Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kostomłotach

– Szkoła Podstawowa w Radziądzu

– Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

– ZSP im. „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kłodzkim

– ZSP w Mirkowie

– PSP nr 6 im. Aleksandra Kamieńskiego w Wałbrzychu

– Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Wilczycach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie

 

W warsztatach udział wzięło ponad 400 uczniów klas IV – VI.

Projekt Energetycznie efektywniejszy Dolny Śląsk realizowany jest przez DARR S.A.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.