Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla branży e-commerce: ” Projektowanie, tworzenie i testowanie produktu cyfrowego i e-usługi”

Szkolenie projektowania, tworzenia i testowania  produktów i usług cyfrowych (Design Sprint w cyfryzacji)  jest innowacyjnym podejściem umożliwiającym szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów organizacyjnych w zakresie tworzenia nowych produktów obszaru cyfrowego. Bazuje na  twórczym projektowaniu rozwiązań dla problemów oraz produktów i usług, które są odpowiedzią na zmieniające się wymagania otoczenia biznesowego w dobie ekspansji e-commerce.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych na różnych etapach Spritnu oraz wskazanie na możliwości zastosowania tej metody w biznesie e-commerce.

 

Ramowy program szkolenia

09:00-10:00 Zapoznanie z uczestnikami/przedstawienie programu szkolenia/Ice Breaker

10:00-11:00 Jak tworzyć idealny produkt cyfrowy gotowy do wprowadzenia na rynek. Wprowadzenie do tematyki.

11:00-12:00 Sprint w dobie cyfryzacji – zrozumienie problemu i tworzenie rozwiązań

12:00-12:30 Przerwa na lunch (posiłek zapewniony przez organizatora szkolenia)

12:30-13:30 Podejmowanie decyzji – rozwiązania

13:30-14:30 Prototypowanie

14:30-15:30 Testowanie

15:30-16:00 Możliwości implementacji Design  Sprint w produktach cyfrowych i e-usługach ? Wnioski i podsumowanie

 

Efekty (korzyści) szkolenia dla uczestników:

– Poznają proces design sprint dla rozwiązywania trudnych problemów i testowania pomysłów biznesowych w obszarze usług i produktów cyfrowych

– Nauczą się technik precyzowania problemu w świecie internetu

– Zdobędą umiejętność generowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych

– Poznają wady i zalety procesu design sprint w cyfryzacji

– Przykłady zastosowań procesy projektowania, tworzenia i testowania produktu w obszarze IT

 

Adresaci szkolenia – szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie tworzenia produktów i usług cyfrowych w swoich przedsiębiorstwach. 

Liczba uczestników szkolenia 20-30 osób

Forma/ metodyka szkolenia: Szkolenie w formie wykładu moderowanego, warsztatów oraz prezentacja Case-Studies

Liczba godzin szkolenia 8 godzin szkoleniowych

Termin i miejsce szkolenia 07.05.2022 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu sala 13 Bud. A

Język szkolenia Polski

 

Notka trenerska:

Krystian Olek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który oprócz aktywności uczelnianej z powodzeniem prowadzi działalność w branży consultingowo-szkoleniowej. W swojej pracy zawodowej skupia się na wprowadzaniu nowoczesnych technik i metod zarządzania w środowisku biznesowym, które nastawione są na szeroko rozumiane innowacje organizacyjne. Inicjator wielu projektów zmieniających podstawy funkcjonowania różnych organizacji, które poszukują drogi osiągania wysokiej skuteczności i efektywności. Koordynator wielu projektów biznesowych i akademickich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykładowca na Studiach Podyplomowych: Lean Management, Zarządzanie Projektami, HR Business Partner, Six Sigma oraz Zarządzanie firmą – menedżerskie studia podyplomowe.

Agata Małysz – profesjonalna Scrum Masterka (PSM II), coachka akredytowana przez ICF, certyfikowana Project Managerka (PMP). Socjolożka, entuzjastka agile i zwinnego nastawienia. Wprowadza zmiany, które są dla niej inspirującym wyzwaniem, które buduje poczucie siły i sprawstwa. Od 5 lat realizuje projekty Agilowe na potrzeby różnych branż (w szczególności IT). Od tamtego czasu zrealizowala wiele projektów dla światowych marek z obszarów Infrastruktury IT, Cloud, Big Pharma a ostatnio na rzecz szwedzkich służb socjalnych wracając tym samym do socjologicznych korzeni. Jako energetyczna Scrum Masterka wspiera zespoły poprzez coaching i mentoring, szkolenia, facylitację, prowadzenie Design Sprint.

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30.04.2022 roku e-mailem na adres: szkolenia@darr.pl

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ! 

Więcej informacji udziela:

DARR SA: Tomasz Pająk

Email: tomasz.pajak@darr.pl

Tel. 74 64 80 445

www.darr.pl