Zapraszamy na webinarium i spotkania B2B online z firmami norweskimi, 19 października 2020.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Innovation Norway zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pn.: „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w branży „zielonych technologii”. Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 r. na platformie Microsoft Teams (webinarium) oraz platformie b2match (spotkania B2B) w godzinach 10:00-17:00.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?
Spotkania są skierowane do polskich firm już realizujących lub planujących realizację projektów:

 • zwiększających udział odnawialnej energii w miksie energetycznym wykorzystywanym obecnie w prowadzonej działalności,
 • związanych z innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć negatywną presję na środowisko procesów przemysłowych, zracjonalizować gospodarkę zasobami, ograniczyć ilość generowanych odpadów,
 • związanych z komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu technologii środowiskowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach firmy mające pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim oraz firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Oficjalne języki wydarzenia to język angielski i język polski.

Obszar zainteresowań:

 • energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa, biopaliwa, elektromobilność i technologie, produkty, usługi i rozwiązania energooszczędne,
 • pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie rozproszone,
 • technologie oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • technologie ochrony wód i gospodarki odpadami.

Koszt:
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak to działa?

 • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
 • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
 • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
 • 19 października br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, najpierw odbędzie się webinarium;
 • po webinarium, na platformie b2match, o umówionych godzinach, odbywać się będą serie spotkań indywidualnych z firmami norweskimi, po 20 minut każde.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w webinarium oraz odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o dokonanie rejestracji (w języku angielskim) na platformie b2match do 18 października 2020 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach b2b to efektywny, tani i wygodny sposób na nawiązanie współpracy biznesowej w jednym miejscu i czasie.

Szczegółowych informacji udziela
Tomasz Charkot
tel.:74 64 80 438
e-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !

een darr ec