Ruszył kolejny nabór do projektu DOBRY BIZNES– Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia – osób bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP) lub osób biernych zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i do dnia przystąpienia do projektu pozostawały poza rynkiem pracy.

Więcej na stronie  www.dobrybiznes.darr.pl

W związku  z  wpłynięciem w trakcie aktualnego naboru niewystarczającej liczby zgłoszeń i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu (158  osób) , DARR S.A. ogłasza dodatkowy  nabór 100 Formularzy Rekrutacyjnych w kolejnym okresie od  16.03.2022r.  do  05.04.2022r.Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno – Zdrój oraz na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA.

https://www.dobrybiznes.darr.pl/rekrutacja/9

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Mariola Stanisławczyk

Telefon: 607755900

e-mail: dobrybiznes@darr.pl