Zakończenie drugiego naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła drugi nabór na pełnienie funkcji eksperta.

W ramach naboru wpłynęło 10 zgłoszeń.

W ramach oceny formalnej oraz merytorycznej pozytywnie zweryfikowano 5 zgłoszeń.

 

Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ