Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 5 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”. 

Termin składania „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” w 5 naborze obwiązuje od dnia 12.09.2022r. do dnia 16.09.2022r.. 

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES….” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11).

Regulamin wraz z załącznikami dostępny w Biurze Projektu (pok. 211) ul. Szczawieńska 2 Szczawno Zdrój  oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL.