Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 1 i 2 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Runda 1: od 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

Runda 2: od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/