Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Innowacje 2022 – 2023 z pierwszego naboru (ogłoszonego w dniu 07/03/2022 r.) zostaje wydłużony do dnia 22/04/2022r.

 

Wszystkie oferty przesłane w terminie zostały zweryfikowane formalnie, natomiast proces oceny merytorycznej po wpłynięciu wszystkich uzupełnień od kandydatów zaplanowany jest na dzień 22/04/2022 r.