Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza III i IV Rundę naboru „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”.

Zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/* Aktualnie w ramach projektu (po rozpatrzeniu Wniosków złożonych w ramach I i II Rundy Naboru Wniosków) możliwe jest przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie 92 Uczestnikom/czkom projektu.