Zapraszamy na konferencję „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu”.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. korzystając z dotychczasowych doświadczeń i kontynuując działania zmierzające do doskonalenia kadr zawodowych w polskim przemyśle, w dniu 4 listopada 2020 r. organizuje konferencję (w formie on-line) Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konferencja rozpocznie się uroczystym wręczeniem nagród laureatom II edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę magisterką, licencjacką, inżynierską z zakresu m.in.: informatyki, zarządzania czy nowych technologii. Honorowy patronat nad konkursem objął Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas konferencji przedstawiciele instytucji państwowych, świata biznesu oraz nauki będą mogli wymieniać doświadczenia i dyskutować na temat wyzwań na rynku pracy związanych z rozwojem Przemysłu 4.0. oraz roli kształcenia zawodowego w nowoczesnej gospodarce.

Plan konferencji oraz inne informacje są dostępne na stronie www.kadrydlaprzemyslu.pl.

kadry 1