PL EN

Informacja dla Akcjonariuszy.

29 września 2020

W dniu 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści §10 Statutu DARR S.A, zgodnie z uchwałą nr 19/2020 Walnego Zgromadzenia DARR S.A z dnia 25 czerwca 2020 r. Aktualna treść statutu znajduje się w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pn. Statut DARR S.A.

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry