Zainicjonwanie powiązania klastrowego pn: ” Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż od dnia 15 września 2014 roku rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej” finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ramy czasowe: 15.09.2014 – 16.12.2014

Głównym celem zadania jest zainicjowanie powiązania klastrowego pn: „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który będzie realizowany poprzez następujące działania:

• Przygotowanie i opracowanie dokumentów budujących podstawę dla utworzenia klastra, struktury organizacyjnej oraz zasad jego zarządzania i finansowania działalności, a także strategii rozwoju działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej.
• Organizację szkolenia pn. „Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce”, którego celem będzie zwiększenie wiedzy Uczestników szkolenia na temat obecnego stanu oraz przyszłości działalności geotermalnej, przede wszystkim w zakresie perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości w Polsce w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo-ekonomicznym, turystycznym, środowiskowym oraz współpracy krajowej i zagranicznej.
• Organizację międzynarodowej wizyty studyjnej do Austrii, w region Styrii (miejscowości Bad Blumau oraz Bad Waltersdorf), która przybliży jej Uczestnikom wiedzę na temat efektywnego wykorzystania źródeł geotermalnych na potrzeby uzdrowiskowe i ciepłownictwa. Austriacki land na południowym wschodzie kraju – Styria (Steiermark) znany jest między innymi z bogatych zasobów wód geotermalnych, które od wielu lat wykorzystywane są głównie na potrzeby balneoterapii i rekreacji.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Aleksandra Kucharska
Tel.: 074 64 80 437, 074 64 80 423
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl