Ośrodek EEN działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Komisją Europejską zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym przygotowań KE do przeglądu dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (2011/7/UE).

Celem konsultacji jest zebranie informacji na temat następujących aspektów opóźnień w płatnościach:

  • głównych cech warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa
  • doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych
  • rozwiązywania przez przedsiębiorstwa sporów dotyczących opóźnień w płatnościach
  • opinii przedsiębiorstw na temat ewentualnych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w dowolnym sektorze gospodarki. Skupiają się one wyłącznie na warunkach płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami (B2B). W związku z tym w konsultacjach nie powinni brać udziału sprzedawcy detaliczni ani przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są głównie konsumenci lub organy administracji publicznej.

Ankieta do pobrania

Termin udzielania odpowiedzi: 16.03.2023r

Ankietę proszę przesłać na adres: een@darr.pl